top of page

Stop gemeente Boxtel: bezwaar indienen tegen windpark kan tot 7 juni a.s.

Stuur een bezwaarbrief in voor maandag 7 juni a.s.

Bescherm het Wilhelminapark en het beekdal van de Esschestroom en roep de gemeenteraad van Boxtel op om tegen de plannen voor een windpark te stemmen.

Dit zijn de lasten voor inwoners van Gestel, Esch en Vught

De windturbines komen in ons buitengebied te staan, niet die van Boxtel. Het uitzicht van de woonwijken van Esch, Theereheide, Heidelust, Eikenlaan en de nieuw te bouwen woningen op landgoed Beukenhorst wordt verpest met windturbines tweemaal zo hoog als het Provinciehuis. Gezondheidsrisico's voor mens en dier dreigen.

Stem voor de plannen om de natuur te versterken en betere wandel-, fiets- en vaarroutes mogelijk te maken. 

Help de natuur en ons recreatiegebied te versterken. Van de hooibrug tot aan de hangbruggen bij landgoed Bleijendijk: zo mooi moet het blijven!

brug met bloemen.jpg
Nieuws: Goede doelen

De RES Noordoost Brabant is als proces feitelijk mislukt

oordelen natuurorganisaties

De Brabantse Milieufederatie (BMF) wil samen met de Brabantse regio’s werken aan een succesvolle energietransitie. Voor de regio Noordoost Brabant heeft de BMF de regionale energiestrategie (RES) 1.0 beoordeeld met een 4. Dat is een duidelijke onvoldoende. De potentie om er een voldoende van te maken is wél aanwezig. Lees meer op de website van BMF.  

Regionale samenwerking ontbreekt

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de RES Noordoost-Brabant is als proces feitelijk mislukt. Daarbij heeft het niet ontbroken aan kennis, expertise, inzet en toewijding van ambtelijke werkgroepen, maatschappelijke stakeholders en andere inhoudelijk betrokkenen. De RES is mislukt doordat het niet is gelukt om regionaal bindende afspraken te maken over de zoekgebieden/locaties voor opwekking van wind- en zonne-energie. Dat laatste is cruciaal voor de natuur en het landschap in de regio Noordoost-Brabant.

Het uitblijven van de bedoelde regionale samenwerking is de oorzaak waarom gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel nu onderzoeken om windenergie mogelijk te maken in het Wilhelminapark en beekdal Essche Stroom. 

Gemeenteraden kunnen nu het verschil maken!

Via deze brief roepen de natuurorganisaties gemeenteraden op om nu het verschil te maken. Ze reiken 10 stappen aan die zullen leiden tot een succesvolle energietransitie..

BMF beoordeling RES 1.0.JPG
Nieuws: Nieuws
Public Demonstration

Beantwoording inspraakreacties

10 maart 2021

Begin maart heeft de gemeente de inhoudelijke beantwoording op de inspraakreacties verzonden. Er zijn maar liefst 75 inspraakreacties ontvangen. Bij het lezen van de beantwoording luidt ons eerste oordeel “We ervaren exact dezelfde tunnelvisie en dwaling in de beantwoording van de inspraakreacties als in het voortraject”. Het lijkt alsof de  gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel de taak heeft opgevat om een mening opnieuw uit te leggen. In onze optiek is er geen sprake van een objectieve, transparante en adequate onderbouwing van de antwoorden op de regen van inspraakreacties.


We pleiten voor objectieve en transparante antwoorden waar wordt verwezen naar een bron. We tekenen formeel bezwaar aan tegen deze gang van zaken. De eerdere inspraakreactie vanuit het Theederheyde Collectief vullen we aan met actuele inzichten en ontdekkingen (op onze website lees je hier meer over). 

Er wordt ons allen veel te kort de tijd gegund om te reageren op de nota van inspraakreacties die als uitgangspunt wordt genomen voor het aanstaande participatietraject. De trein staat alweer op het punt van vertrekken, op een verkeerd spoor, met ongewisse bestemming. We vragen om een vergelijkbare realistische reactietijd als de gemeente zelf nodig heeft gehad (sinds raadsvergadering van 17 december: 8-10 weken) om te reageren op de Nota van Inspraakreacties als voorstel voor participatietraject. 


Heb je ook moeite met hoe er wordt gereageerd op jouw inspraakreactie? 
Laat het dan weten aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Bezwaar of klacht indienen | Sint-Michielsgestel (sint-michielsgestel.nl)  

Nieuws: Over ons
Landgoederen in en nabij Theederheyde.PN

'Gebiedsvisie buitengebied Theereheide' vastgesteld

10 december 2020

​Met de vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad is de basis gelegd voor een duurzaam toekomstperspectief van dit waardevolle buitengebied. Hiermee heeft de gemeente haar het uiteindelijke doel bereikt om de kwaliteiten van het buitengebied in beeld te brengen, veilig te stellen en verder te versterken. De visie dient als een sturingsinstrument om invullen te geven aan de (landschappelijke) kwaliteiten welke zij in dit gebied beoogd.

Gemeente ziet "ondanks haar duurzaamheidsambities voor hernieuwbare energie geen ruimte voor zonneakkers en windmolens. Deze zijn niet passend en niet mogelijk in dit waardevolle cultuurlandschap."

Nu de visie is vastgesteld kan uitvoering van de visie verder worden opgepakt! Theederheyde collectief onderzoekt op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren.

Nieuws: Over ons
Beeld%2520windturbines_edited_edited.jpg

Gemeente Boxtel is voornemens 3 tot 5 mega windturbines te plaatsen in kleinschalig kwetsbaar gebied

 1 december 2020

Op 10 december wordt er een visieplan Zonne- en windenergie voor besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Het visieplan lijkt ogenschijnlijk een onschuldige stap, maar dat is het niet. Het is een kortzichtige aanpak ten koste van de natuur en recreatie in het buitengebied.

wilheminapark_4.jpg

Het Wilhelminapark wordt geheel ten onrechte aangewezen als een geschikt zoekgebied voor een windpark.

30 november 2020

De Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant heeft de taak om op zoek te gaan naar geschikte locaties voor zonne- en windenergie. Iedere regio in Nederland is gevraagd een bijdrage te leveren aan het behalen van het klimaatakkoord. Gemeente Sint-Michielsgestel, Vught en Boxtel zijn niet als geschikte locatie voor windenergie aangewezen. Toch wijze ambtenaren het Wilhelminapark als kleinschalige heideontginning en bijzonder stukje Brabants landschap aan als locatie voor een windpark. Wat is er aan de hand?

Nieuws: Nieuws
IMG_9134.jpg

Brabants Landschap stuurt brief met grote zorgen naar gemeente Boxtel

Oktober 2020

Stichting Brabants landschap uit in een brief aan de gemeenteraad grote zorgen over plannen om in het buitengebied van Boxtel en Sint-Michielsgestel voor een windpark. Windmolens, groot of klein, passen niet in het Brabantse kwetsbare landschap rondom Boxtel, luit het betoog. 

Lees de hele brief van Dhr. Baan, directeur Brabants landschap

IMG_9056.jpg

Rijksmonument Landgoed Den Eikenhorst roept gemeenteraad op tot bezinning

3 december 2020

De Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant heeft de taak om op zoek te gaan naar geschikte locaties voor zonne- en windenergie. Gemeente Sint-Michielsgestel, Vught en Boxtel zijn niet als geschikte locatie voor windenergie aangewezen. Toch wijzen ambtenaren het Wilhelminapark als kleinschalige heideontginning en bijzonder stukje Brabants landschap aan als locatie voor een windpark. Een onzalig plan met desastreuze gevolgen. De landgoedeigenaar van Den Eikenhorst roept op om de acht (!) landgoederen binnen enkele kilometers van het beoogde windpark te sparen.

Nieuws: Nieuws
HalseBarrier_1.jpg

Doe mee met het Theederheyde Collectief

Laat je stem horen. Help het Wilhelminapark, de Essche Stroom, Dommeldal en de bossen rondom Sint-Michielsgestel beschermen tegen een windmolenpark.

Nieuws: Welkom
bottom of page