top of page

Plan voor windturbines: schrikbeeld van rijksadviseurs klimaattransitie

Bijgewerkt op: 2 jun. 2021

De “ieder voor zich en god voor ons allen-aanpak” van RES NOB is funest voor een oprechte groene strategie en is de veroorzaker van versnippering. Ons land gaat in de uitverkoop, waarschuwen experts.

De vraag van Rijksoverheid luidde: Kom als regio (met 17 gemeenten) met een antwoord op de vraag: “Hoe en waar kunnen jullie gezamenlijk een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen?”. M.a.w. maak gebruik van de krachten van het collectief. Medio vorig jaar hebben de gemeenten in Noordoost Brabant echter ingestemd met een “ieder voor zich”-strategie. Er is gekozen om af te stappen van een regionale aanpak, maar iedere gemeente moet zijn eigen aandeel op lossen naar verhouding tot het huidige energieverbruik. Dat klinkt sympathiek ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, maar er was een reden waarom het rijk instak op een regionale aanpak: versnippering en aantasting van het landschap voorkomen.


Ons landschap gaat in de uitverkoop onder voorwendsel van "groen beleid".De keuze blijkt funest te zijn voor gemeente die geen ruimte hebben voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. En dat geldt dus voor gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel. Zij kunnen enkel grootschalige opwek realiseren als ze afwijken van bijv. de landschappelijke kaders. De gemeenteraad Sint-Michielsgestel heeft bij de vaststelling van de opgave haar zorgen geuit over de uitvoerbaarheid daarvan. Nu blijkt dus ook dat het niet uitvoerbaar is, enkel als je voorbij gaat aan goed doordachte kaders…


Versnipperd per gemeente of ingeklemd "zoekgebiedje" op zoek naar productieplekken van grootschalige energieopwekking op land, is een kapitale denkfout en veroorzaker van veel ellende.

Belangrijk om te weten is dat recent afgetreden Boxtels wethouder Peter van de Wiel tevens voorzitter was voor de RES NOB. Samen met de gemeentelijk projectleider dhr. Schönfeld waren zij eindverantwoordelijk voor het dossier duurzaamheid bij de gemeente Boxtel. De heer Schönfeld was fervent voorstander van windparken op land. Zijn afscheidsrede in het Brabants Dagblad droeg zelfs de kop “Ik vertrek met de wind in de rug” . Onder hun leiding zijn alle gemeenten de regio Noordoost Brabant en Sint-Michielsgestel ‘ieder voor zich’ gegaan. Ook als dat helemaal niet kan (niet uitvoerbaar is) en ook als dat indruist tegen de landelijke richtlijn om geen windmolens versnipperd over heel Brabant heen te verspreiden. Een kapitale fout en veroorzaker van veel ellende.


Het Wilhelminapark is een landschappelijk postzegeltje waar gemeente Boxtel windturbines wil plaatsen.

De vraag rijst daardoor: wat is het belang van gemeente Boxtel om hier zoveel energie op te zetten om het linksom of rechtsom mogelijk te maken? Is gemeente Boxtel mogelijk uitgestapt uit het Regionale Energie Strategie samenwerking uit eigen belang? Inmiddels bleek “duurzaamheid” ook een mogelijke oplossing voor een begrotingsprobleem voor gemeente Boxtel (zie blog) . Gemeente Boxtel komt namelijk op dit moment zelf helemaal niet in aanmerking voor een windpark.

Het vermoeden rijst dat op het moment dat bleek dat Boxtel niet meer in aanmerking komt voor de SDE++ subsidies door congestie in het netwerk, wél weer de samenwerking gezocht met Sint-Michielsgestel en Vught. Niet om de broederlijke samenwerking, maar om het energiecertificaat van het netwerk van Sint-Michielsgestel en Vught? Green washing om de begroting te dichten? Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Foppen van je collega bestuurders en gemeenteraden uit eigen belang? Ja, ook dat is wel een logische conclusie.


Stop acuut met poging de lokale landgoederen om te bouwen tot een windpark. Het kost de maatschappij ongelofelijk veel geld en energie voor een zaak met alleen maar verliezers.

Uiteraard leggen we deze vraag ook voor aan gemeente Boxtel: “Zijn jullie uit op de ruimte in het energienetwerk van Sint-Michielsgestel en is dat jullie reden van de dwingende rol die je speelt in het willen plaatsen van een windpark op het landgoed Wilhelminapark”? Zo ja: stop daar acuut mee. Het kost de maatschappij ongelofelijk veel geld en energie voor een verloren zaak. Zo nee: Kunt u uitleggen wat er niet klopt aan deze redenatie? En kunt u uitleggen hoe dan de zaak in elkaar steekt?.

102 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page