top of page

Video - inspraakreactie Theederheyde Collectief

Donderdag 10 december besluit de gemeenteraad Sint-Michielsgestel over de visie Zon- en Windenergie. Op meerdere manieren hebben wij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht dat de visie nu niet kan worden vastgesteld. Het onderdeel windenergie is onvoldoende uitgewerkt. Er heeft onvoldoende participatie plaats gevonden én in ieder geval de locatie keuze Wilhelminapark - Beekdal Essche stroom is in strijd met de leidende principes van de RES. Eerder heeft de gemeenteraad deze principes vastgesteld als kader voor uitwerking van de visie. Daarbij ontbreekt het afwegingskader voor het onderdeel windenergie.

Om onze boodschap nog meer kracht bij te zetten maken we gebruik van ons spreekrecht. Vanwege Corona is het niet meer mogelijk om tijdens een gemeenteraadsvergadering in te spreken, maar dit kan nu door het insturen van een video boodschap. Van die mogelijkheid heeft het Theederheyde collectief gebruik gemaakt.

De video ook te vinden via: youtube.com/watch?v=czv_tKB3Zeo


Steller: Theederheyde KvG - datum 8.12.2020

63 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page