top of page

Voor duizenden windturbines in Duitsland dreigt sloop

Bijgewerkt op: 24 jan. 2021

Duistland is voorloper van vele windenergieprojecten op land. Wat kunnen we leren van de projecten van onze Oosterburen? De vragen rijzen: Wie betaalt het onderhoud van windturbines op land? Wat is het effect als de energieprijs van windenergie daalt door het ophogen van de productie? Wat gebeurt er met de windmolens als de subsidie stopt en de molens niet rendabel blijken te zijn voor de energiemaatschappijen?


Zonder subsidie is wind niet economisch rendabel, ook niet als het molens betreft die technisch nog bruikbaar zijn. In Niedersachsen draaien nu nog 6300 windmolens op land, waarvan er na 2025 naar verwachting er 2300 overblijven. In een tv-uitzending wordt het onderwerp van onderhoud en daardoor verval van de windmolens als toekomstig probleem voor ons belicht.

Het doel van subsidie is om een opstart van een gewenste techniek realiseren. In dit geval windenergie. Daarna zou de windindustrie op eigen benen moeten kunnen staan. Het vreemde is dat in de praktijk nu zelfs bestaande nog goed draaiende windmolens niet rendabel te exploiteren zijn. Wat kunnen we hier van leren? Duizenden windturbines in Duitsland worden met ontmanteling bedreigd, terwijl ze nog jaren kunnen meedraaien.


Als de subsidie voor windturbines opraakt, is het in bedrijf houden niet meer de moeite waard voor de operators.

Wat gaat er gebeuren met niet-rendabele windmolens? Windmolens zij grote industriële bouwwerken. Het ontmantelen en afvoeren van bruikbare maar niet rendabele windmolens, kost veel geld. De materialen van de generator en de mast zijn weer te gebruiken, maar de wieken en de fundering vormen een probleem. De fundering bestaat uit veel beton en staal. Die kunnen alleen worden opgeruimd met explosieven, net als oude bunkers. Wat gaat er na de impact van de aanleg gebeuren met de omgeving als nieuwe technologieën. vervallen subsidies of goedkopere groene energie van andere bronnen de winmolens op land overbodig maken?


Pleidooi voor goede doorrekening van plannen

Laten we als Sint-Michielsgestel de moeite nemen om de aanschaf van windmolens, de aanleg, de uitbreiding van de infrastructuur, het onderhoud en de afvoeren berekenen. Laten we in meerdere scenario's de kosten tegen de baten afwegen. Op die manier kan er voordat er geld wordt besteed aan onderzoeksbureaus en ruimtelijke plannenmakers, vooraf na worden gedacht over de impact van het indienen van een een bod aan het RES NOB.


We moeten samenwerken aan een beter klimaat. We kunnen een euro ook maar een keer uitgeven: waar gaan we dat als Sint-Michielsgestel aan besteden voor en beter klimaat? Wat zijn alternatieven? De dialoog wordt nu gestart. Het Theederheyde Collectief gaat in gesprek met de wethouder duurzaamheid, ambtenaren duurzaamheid en de raad.


We zien uit naar een plan dat Sint-Michielsgestel blijvend duurzaam maakt. Niet voor de tijden dat subsidies kunnen worden opgehaald door de energiemaatschappijen. We werken graag mee aan een goed doordacht plan als alternatief voor windturbines in de groene omgeving, een doorgerekend plan met maximale toegevoegd waarde en draagvlak. Het schrikbeeld van de molens die in Duitsland gesloopt dreigen te worden, voorkomen we zo in onze eigen gemeente.


90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page