top of page

Voorkomen winstbejag bij duurzame projecten

Het risico is altijd aanwezig - gemeentes met financiële problemen zijn kwetsbaar om echt duurzame keuzes te maken. Sommige gemeenten zien dollartekens en proberen onder het mom van 'duurzaamheid' het eigen begrotingstekort op te lossen. Geen nobel streven om de gemeente duurzamer te maken of het klimaat te helpen, maar winstbejag kan ten grondslag liggen aan aanleg van zonnevelden en windparken.


Sommige gemeenten zijn bereid burgers en bedrijven grof te laten betalen voor duurzaamheids-initiatieven. Geen goede daad voor het klimaat of om aan het klimaatakkoord te voldoen is het leidende motief, maar een torenhoge belasting op duurzaamheidsprojecten om begrotingstekorten te dichten. De natuur is vaak het kind van de rekening.


"Onfatsoenlijk en tegen de wet", zegt de burgemeester van Boxtel. De gemeenteraad Boxtel stemt uiteindelijk tegen de torenhoge leges op duurzaamheidsinitiatieven.


Gemeentes kunnen inwoners en bedrijven helpen met het laten vervallen van belastingen op zonnepanelen op daken.

De energietransitie is juist gebaat bij het schrappen van leges op zonnepanelen op bedrijfspanden en op daken van woningen. VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) pleit voor een vergroening van de leges: geen of minder belasting heffen op het leggen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Dat zou initiatiefnemers en het klimaat pas helpen. Gemeente Tilburg geeft het goede voorbeeld en zet in op hulp aan ondernemers en inwoners om samen een beweging in gang te zetten op weg naar besparing en opwekken schone energie.


Hieronder het artikel in het Brabants Dagblad van 10 december 2020.


‘Boxtel mag burger niet uitkleden’, zegt de burgemeester


BOXTEL - De vergunningen voor de aanleg van zonnevelden kunnen Boxtel flink wat geld opleveren. Maar minder dan waarvan sommige raadsleden al droomden. ,,Een gemeente is er niet om burgers uit te kleden’’, aldus de burgemeester.


Ton Rooms 09-12-20, 17:02 Bron: BD


De dollartekens stonden gisteravond even in de ogen bij een aantal raadsleden in Boxtel. De aanleg van 50 hectare met zonnevelden kan over een tijdje een aardig bedragje aan legesinkomsten opleveren. Dat zo maar richting de miljoen euro kan gaan. En dat in een tijd dat je Boxtel een 'armlastige gemeente' kunt noemen.


Utopie

Het bedrag dat in een vergelijking van mogelijke tarieven werd genoemd, bleek evenwel een utopie. ,,Een gemeente moet inwoners niet uitkleden, door veel geld aan vergunningen te verdienen. Dat is niet fatsoenlijk en mag wettelijk niet eens'', aldus burgemeester Ronald van Meygaarden.


50 hectare

Het hoge bedrag van 828.000 euro aan legesinkomsten werd gisteravond gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het werd afgezet tegen 214.000 euro als opbrengst voor de aanleg van 50 hectare aan zonnevelden. Dat bedrag gaat uit van alleen de kosten van de constructie waarop de panelen komen te liggen, het eerste van de totale bouwsom.

Wij hebben als uitgangs­punt dat verlenen van vergunnin­gen kostendek­kend moet zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat we oneigen­lijk bezig zijn als we acht ton vragen Peter van de Wiel

Aan kosten is Boxtel straks 100.000 euro kwijt. ,,Wij hebben als uitgangspunt dat verlenen van vergunningen kostendekkend moet zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat we oneigenlijk bezig zijn als we acht ton vragen'', meldde wethouder Peter van de Wiel.


Naar de buurgemeente?

Volgens de wethouder zitten er nadelen aan de hoge legeskosten. ,,Alle gemeenten in onze omgeving rekenen minder. Als wij extreem veel vragen, zal een aantal initiatiefnemers er zonder meer voor kiezen om hun zonneveld in een van de buurgemeenten te leggen.''

We zijn financieel niet gezond en dit is een kans op extra inkomsten van zes ton. Dat is onze prioriteit Vera Brouns (CDA)

Binnenkort opent Boxtel de mogelijkheid voor ondernemers die een zonneveld willen aanleggen zich te melden. ,,De kans dat zij, omdat er wat meer financiële ruimte zal zijn door lagere leges, geld storten in bijvoorbeeld een duurzaamheidfonds zoals wij graag zouden zien, is ook groter.''


Niet voldoende

Het was voor BALANS en CDA niet voldoende. Beide partijen behielden ondanks ook de uitleg van de burgemeester hun voorkeur voor het hoge tarief. ,,We zijn financieel niet gezond en dit is een kans op extra inkomsten van zes ton. Dat is onze prioriteit'', zei Vera Brouns (CDA).

91 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page